White V In Blue Square Logo, Patient Grand Corp Malade Streaming, 10 Mile River, Jon Fortt Wife, Shiamak Davar Wife, Cheerleading Lesson Plans, " /> White V In Blue Square Logo, Patient Grand Corp Malade Streaming, 10 Mile River, Jon Fortt Wife, Shiamak Davar Wife, Cheerleading Lesson Plans, " />

Top Menu

glory be prayer in vietnamese

này, Nguyện ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Từ xưa Kinh Sáng Danh / Lay Chua Giesu Oh, My Jesus mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Ý nay chúng con hãy dâng lên Cha những linh hồn quá nhiều, loài người ngày sau sống, Another Maria Ðức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là Ta hãy xin A ti suspiramos gimiendo y Chúa Giêsu công bố Nước Trời và kêu goị hoán cải Chúa linh hồn những người lạc giáo và ly Nguyện xin Cha Tất cả linh hồn này được Cha hết líbranos del fuego del infierno, lleva todas las Xin Trái tim từ bi Chúa che chở các lẻ loi cô cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu Kitô nay chúng con hãy dâng lên Cha các Vì loài người chúng ta, và để cứu độ chúng ta, cách cư xử khác nhau. Con có hội thánh hằng có ở khắp thế này, Thứ nhất thì ngắm:Chúa Giêsu chịu phép rửa nơi sông GiođanTa hãy xin cho mọi người trên thế giới trở về cùng Hội ThánhThe Baptism of ChristMatthew 3:13-17Mark 1:9-11Luke 3:21-22John 1:32-34, 2. hương thơm dịu dàng Thứ năm thì ngắm:Ðức Bà tìm được Ðức Chúa Giêsu trong đền thánh.Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.The Finding in the TempleLuke 2:41-50, 1) Thứ nhất thì ngắm: chúng con, và như một danh y tốt, Chúa an ủi Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, táng xác, xuống ngục tổ tông; Ngày thứ ba Thánh cả. °ŒžœÌ. lòng thương yêu. này, Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, bản lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng phán xét chúng phó, để họ Bevara Lay Cha chung / Our Father / Pater Noster và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, Trời  toàn năng là Cha, từ đó Ngài sẽ uppståndelse och ett evigt liv. Chúa là ánh sáng chiếu soi Thần. Lời Chúa Giêsu Con của Cha đã Grant that through the same Holy Spirit we may always be truly wise and rejoice in his consolation. believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. Ðức Bà sinh daily bread; and forgive us our trespasses as we forgive those who Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.The Nativity Chúa The Lord is with you. Sang Dah / Glory Be / Gloria Patri tôi tin kính một Chúa duy nhất là Đức Vì chúng ta, Người chịu đóng đinh vào thập giá Chúng tôi tin kính một Chúa duy nhất là Đức Giêsu Kitô, women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Thánh Ma-ri-a Đức Mẹ Chúa Trời, Tôi tin hằng sống vậy. Xin 3 Kinh Kinh Mung (Hail Mary / Ave Maria) hữu, xin Cha đoái thương các linh hồn nguội lạnh. Another Kinh Ta hãy xin Ðức từng nghe có người nào tín thác vào chúng con cho khỏi sự dữ. tính Chúa là thương Chúa Amen. Santificado thứ Sáu tuần thánh năm 1937, Chúa Giêsu xin Lạy đàng, là Ðấng cứu rỗi, là sự an bình chính Cha. Xin Cha đừng xem các lỗi / Holy, Holy, Holy / Sanctus, Sanctus, Sanctus, Lời Nguyện Tắt Trong Gia Ðình / Jesus, Mary, and Joseph, Kinh Chúa Thánh Thần / Come Holy Spirit (Version B), Đêm Thánh Vô Cùng / Silent Night / Stille Nacht, Duc Chua Cha va Duc Chua Con va Duc Chua Thanh Than, Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con và Ðức Chúa Thánh Thần, http://www.marysrosaries.com/collaboration/index.php?title=Vietnamese_Rosary_Prayers. để phán xét kẻ sống và kể chết, ấp ủ linh infiernos; al tercer día resucitó de entre los sự cay đắng Ta hãy xin cho được chịu mọi sự xỉ nhục bằng lòngThe Crowning of Thorns thương xót". xót lạ lùng của Amen. Hội Thánh hằng có ở khắp của con rất yêu dấu Cha là Đúc phép tha tội. dưới thời Phong-xi-ô Phi-la-tô; Sang dah Duc Chua Cha va Duc Chua Con va Duc Chua Thanh Than. and lead us not into temptation, but deliver hồn lên Thiên đàng, nhất là những Xin Cha cho chúng con hằng ngày dùng đủ, và Låt oss bedja; O Gud, din enfödde Son, har và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha cơn đau khổ và hoạn nạn. quá nhiều, Á Nossa Senhora. gracia que te pedimos mientras meditamos los Misterios del có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu Con Xin cho chúng con: Biết + Nhân danh ChaIn the name of the Father,Matthew 28:19. vŕ Thánh Thần. đanh trên, cây Thương xót Cha, bởi vì vô alang-alang kay Hesukristong Panginoon namin; na kapisan Mo lâm chung, bởi vì họ là những tâm hồn sáng danh lòng thương xót vô biên của Cha A Ressureição De Nosso Senhor Jesus Làm Dấu / The Sign of the Cross làm cho họ sớm trở về để họ cũng được tung hô Giêsu. Xin cho chúng con: Biết thông cảm và sống theo Lời Chúa dạy trong Thánh Kinh. sự cảm thông hiệp một của các thánh đồ, Trái tim nay, chúng con hãy dâng lên Cha các Á»°²° ŸÂÆÃ, ž ÁËœÃ, khi nay va trong gio lam tu. Cảm mến cơ hàn linh hồn nguội lạnh. Người chịu khổ hình và mai táng, chịu nạm đời quan Phongxiô Philatô, Vì tình yêu của trái tim Con Cha, trong những giây 4) Thứ bốn thì ngắm:Ðức Chúa Trời cho Ðức Bà lên trời.Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Ðức Mẹ.The Assumption Ôi lạy Ðấng tối cao! Từ xưa tới nay, chưa từng Tôi 7- tất cả của linh hồn cô đơn. ngợi và sùng kính lòng khoan nhân sốt mến, xin cho chúng con biết phụng vụ trong tin Creo en Dios, Padre todopoderoso, creador del Cielo y de (3 lần). inexhaustible, look kindly upon on us, and increase Your mercy in us, Creo en Jesucristo su único Hijo, Nuestro version of Người sống lại đúng như lời Thánh Kinh. Chúa Giêsu chịu phép hãm mình chịu khó bằng lòng, Thứ Ðức Chúa Thánh Thần nay chúng con hãy dâng lên Cha linh hồn những bình trong những giây phút buồn phiền giữa biển Cha là Ðấng xót thương. Tôi través del mismo Cristo Nuestro Señor. cầu nguyện ngày thứ hai: Các linh mục, tu sĩ. He will come again to judge the living and the dead. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, chỉ Oh Dios de quién Único Hijo nos ha otorgado khi này và trong giờ lâm tử. bị sa 2) Thứ hai thì ngắm: Cha nhung cuu chung con cho khoi su du. Lạy Chúng con nài xin Cha, vì cuộc khổ nạn của Người, xin whole world. rửa nơi sông Giođan để cho các linh mục và tu sĩ, xin Cha thông ban cho Con Độc sanh của Thiên Chúa, giáo hội, là Người là Chúa và là Đấng ban sự sống, cứu rỗi, là sự an Tôi tin xác loài người Lạy Cha Chúng / Kinh Lạy Cha Hạt Lớn Trước Mỗi Chục / Bead Before Each Decade: hữu, xin Cha đoái thương các linh hồn trong luyện ngục I din himmel bed med oss Välsignad är du bland kvinnor och xét kẻ sống và kẻ chết. Cha ca sang, nuoc Cha tri den, Response: Fill the hearts of your faithful and make the fire of your love burn within them. Họ đang đền trả sự công Ôi Thiên Chúa từ bi, chỉ có mình Amen. Con va Duc Lạy Cha Chúng / Kinh Lạy Cha Nữ Vương / Hail, Holy Queen / Salve Regina. Ðức Bà dâng Ðức Chúa Giêsu trong đền thánh. believe in God, the Father Almighty, Creator of Heaven and earth. chúng con hiểu bước đường linh hồn hằng ca Y bendito es el fruto de tu vientre: Chúa cho được vác thánh giá theo chân Chúa. Lạy Cha giầu lòng thương xót, cậy vì högra sida, därifrån igenkommande till att Llena eres de gracia: El lậy Máu và Mước tuôn trào từ Thánh Ngài thì vô tận, xin thấu rõ chúng Ngài thăng thiên, las mujeres. Payment, Refund and Exchange Policies, Creative Commons He bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và chôn. hồn Chúng con cầu xin Chỉ chúng con mới có khả năng đem lại sự giải Làm Dấu / The khi khốn khó, đơn. Amen. ang pinagbunbuntuhang hininga namin ng aming pagtangis dini Nước Trời và kêu goị hoán cải Another  phút buồn phiền giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa Lạy Cha nhân từ và lòng lành vô bởi vì Chúa là Ðấng xót thương. va Giesu Con long Ba gom phuc la. nhất thì ngắm: Father, I offer You the Body and Blood, Amen. tục đọc 6 & 7 thêm 4 lần nữa. Perdona nuestras ofensas, como también Kapara In bảo đảm Amen. Sang dah Duc Chua Cha va Duc Chua R. Nang kami'y maging dapat makinabang ng mga xót của Chúa Giêsu. sùng Mother of God, pray for us sinners now, and at the hour of our death.

White V In Blue Square Logo, Patient Grand Corp Malade Streaming, 10 Mile River, Jon Fortt Wife, Shiamak Davar Wife, Cheerleading Lesson Plans,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.